II FESTIWAL MUZYCZNY W KRAINIE CHOPINA

II letnia edycja, 24 czerwca - 22 września 2006

Organizator:

TOWARZYSTWO MUZYCZNE
im. KAZIMIERZA WIŁKOMIRSKIEGO

Dyrektor Artystyczny:

Mariusz Dżyga

Pod Patronatem:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

Władze Samorządowe Gmin:
Izabelin, Leszno, Stare Babice

Władze Samorządowe Miast i Gmin:
Łomianki, Ożarów Mazowiecki

Rada Gminy Kampinos

Międzygminny Związek "Kampinos"

Bank Gospodarki Żywnooeciowej

Kampinoski Park Narodowy

Towarzystwo im. F. Chopina

Towarzystwo Kampinoskie

Dom Kultury w Laskach
Ośrodek Kultury "Poniatówka" w Błoniu

Parafie:
p.w. Narodzenia OEw Jana Chrzciciela w Lesznie
p.w. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie
p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich
p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach

Rada Honorowa Festiwalu

Jacek Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku BGŻ.

Ks. Prałat Józef Buchajewicz
Proboszcz Parafii p. w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach

Andrzej Cieoelak
Wójt Gminy Leszno

Dorota i Arkadiusz Grzegorczyk

Antoni Grudziński
Dyrektor Generalny Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Joanna Kazimierska
Dyr. Dep. Kultury Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Jacek Łoziński
Dyrektor Promusica sp. z.o.o.

Maryla Łukasińska
Dyrektor Domu Kultury w Laskach

Witold Malarowski
Wójt Gminy Izabelin,
Przewodniczący Międzygminnego związku “Kampinos”

Waldemar Roszkiewicz
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Dariusz Sitarski
Dyrektor Ooerodka Kultury „Poniatówka“ w Błoniu

Łucjan Sokołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

Kazimierz Stachurski
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Czesław Swacha
Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie

Ks. Prałat Jan Szubka
Proboszcz Parafii p. w. WNMP w Starych Babicach

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Barbara Wasilewska
Przewodnicząca Rady Gminy Kampinos

Sponsorzy:

Towarzystwo im. F. Chopina

Promusica sp. z.o.o.

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy

Bank Gospodarki Żywnościowej

Tropic - Ognie Sztuczne

Omikron Sp. z o.o.
organizator imprez integracyjnych
na terenie Puszczy Kampinoskiej
www.omikron.net.pl

patronaty medialne