XV FESTIWAL MUZYCZNY W KRAINIE CHOPINA

XV letnia edycja: 21 czerwca - 6 października 2019

BŁONIE


Wyświetl większą mapę

Ośrodek Kultury "Poniatówka" ul. C. K. Norwida 1, 05-870 Błonie - Powiat Warszawski Zachodni.

BŁONIE

Błonie liczy 750 lat. Pierwsze zapisy sięgają przełomu X-XI wieku, kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na Równinie Łowicko-Błońskiej należący do Kasztelanii Rokickiej.
Dziedzictwo kultury, bogata historia, dobre położenie i dogodna komunikacja oraz obecność licznych zabytków, stanowią pomyślne warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy i Warszawy.

Charakterystyka elementów dziedzictwa kulturowego
Na terenie Miasta i Gminy Błonie znajduje się wiele obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską:

Kościół parafialny Świętej Trójcy wzniesiony na przełomie XIII i XIV w. przez Kanoników Regularnych – w XVII w.

Kościół pw. św. Jakuba w Rokitnie – projektu Tomasza Belottiego – architekta Króla Jana Sobieskiego, budowę rozpoczęto na przełomie XVII i XVIII w., a dokończono dopiero w latach 1883-86 już wg projektu Konstantego Wojciechowskiego.

Ratusz miejski położony we wschodniej pierzei rynku. W formie klasycystyczny, zbudowany na planie kwadratu wg projektu Henryka Marconiego. Od frontu zdobi go portyk o czterech kolumnach toskańskich, na których oparty jest taras pierwszego piętra.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1905 roku, dwukondygnacyjny z czerwonej cegły, wzniesiony na planie prostokąta. Wejście oraz bramy wjazdowe dla wozów znajdują się w części frontowej budynku.

Klasycystyczny pałac w Passie – wybudowany w latach 1830 – 1835 przez Jana Henryka Geysmera prawdopodobnie według projektu Adolfa Schucha.

Grodzisko „Łysa Góra” położone ok. 2 km od centrum miasta w kier. północno-zachodnim.

Grodzisko Błonie-Osiek położone ok. 2 km. od Łysej Góry, pochodzące z XI w., usytuowane na cyplu wrzynającym się w dolinę rzeki Utraty.

Rokokowa figura przydrożna św. Jana Nepomucena z 1761 r., wzniesiona przez Mateusza Bieńkowskiego, pisarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego – właściciela Bieniewic.

Dworek Poniatówka siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury – pierwotny dworek został
zbudowany przez starostę błońskiego, wojewodę łęczyckiego kasztelana Szymona Dzierzbickiego w połowie XVIII w.


Inne obiekty objęte ochrona konserwatorską:

 Cmentarz parafialny w Błoniu
 Cmentarz żydowski w Błoniu
 Park podworski w Faszczycach
 Zespół dworsko – pałacowy w Piorunowie
 Dworek ogród w Radonicach
 Park dworski we wsi Bieniewo Parcele
 Radzików, Bramki
 Rynek w Błoniu


Miasto i Gmina Błonie – poza terenami zurbanizowanymi – to tereny otwarte, pola uprawne, łąki i pastwiska z rozsianymi oczkami wodnymi. Wiele uroku krajobrazowi dodają dwie rzeki, o dużym znaczeniu dla tego terenu: Utrata i Rokitnica. Ich doliny oraz rosnące wzdłuż tych cieków wodnych drzewa i krzewy, będące ostoją licznych gatunków ptaków, często dominują w krajobrazie.
Na bezleśnym terenie gminy duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe mają rozsiane po całym obszarze parki zabytkowe, jedyne oazy zieleni wysokiej, często w promieniu kilku lub kilkunastu kilometrów. Wymienić tu należy park pałacowy typu krajobrazowego z I poł. XIX w. we wsi Pass o pow. ok. 25 ha. Znajdują się tu również malownicze stawy. Podstawową jednak wartością przyrodniczą parku jest drzewostan, przeważnie liściasty. Są tu okazałe dęby, graby, klony, olsze, topole, jesiony, wiązy, kasztanowce oraz pojedyncze okazy modrzewi i świerków. Osiemnaście z tych drzew zostało uznanych za pomniki przyrody. Są to kilkusetletnie drzewa.
We wsi Faszczyce znajduje się park dworski krajobrazowy z końca XIX wieku o pow. ok. 7 ha.
Na większą uwagę zasługuje park dworski z I poł. XIX w. o pow. 12 ha we wsi Bramki. Park składa się z części leśnej oraz części ze śladami układu regulowanego. Uwagę zwraca kilka alei lipowo – jesionowych oraz wiekowe, pomnikowe lipy, olsze, jesiony i wiązy. Wartościowe zadrzewienie spotykamy również w granicach cmentarza kościelnego w Błoniu oraz we wsi Rokitno i w Łaźniewie.


Kultura

Życie kulturalne ogniskuje się wokół działalności Ośrodka Kultury „Poniatówka”, w którym odbywają się cyklicznie zajęcia w 14 sekcjach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dumą napawają odbywające się tu koncerty, recitale, wieczory poetyckie, wernisaże wystaw malarskich, spotkania autorskie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat gościło w dworku im. Księcia Józefa Poniatowskiego ponad 320 najwybitniejszych Polaków: luminarzy sceny, estrady, poezji, muzyki poważnej, sportu, hierarchów Kościoła z Prymasem Polski na czele. Mimo wielu atrakcyjnych dziedzin, którymi może pochwalić się współczesne Błonie, bez wątpienia kultura należy do wiodących dyscyplin życia społecznego, stanowiąc swoistą ozdobę w bukiecie interesujących propozycji.

Atrakcją błońskiego rynku jest usytuowana w jego centralnej części multimedialna fontanna, która codziennie o godz. 12.00 wygrywa melodie. O godz. 21.30 można zobaczyć przepiękny pokaz gry wody, światła i dźwięku.


patronaty medialne