II FESTIWAL MUZYCZNY W KRAINIE CHOPINA

II letnia edycja, 24 czerwca - 22 września 2006

II LETNI FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA”

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego– zachęcone powodzeniem zeszłorocznej pierwszej edycji - organizuje II LETNI FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA”, który będzie trwał przez całe lato od 24 czerwca do 22 września.
Przez ten czas w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej będą się odbywały koncerty festiwalowe i imprezy towarzyszące z udziałem najwybitniejszych polskich solistów i zespołów, oraz gości zagranicznych. Festiwal odbędzie się pod patronatami:
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
- Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.
Współorganizatorami są, władze samorządowe poszczególnych gmin, parafie,
domy kultury, oraz firmy i osoby prywatne.

W 2010 roku przypada 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Przyjadą do Polski dziesiątki tysięcy turystów, by zobaczyć ziemię urodzenia jednego z największych światowych kompozytorów.
Organizując Letni Festiwal w „Krainie Chopina” włączyliśmy się do światowych przygotowań obchodów tej rocznicy i z racji swego położenia znajdziemy się w ich centrum.
Festiwal to bardzo ważne przedsięwzięcie dla regionu Mazowsza, promujące polską kulturę i ciekawe turystycznie okolice Warszawy. Łączy ideę rodzinnej rekreacji wśród pięknej przyrody z obcowaniem ze sztuką, zwłaszcza muzyką w mistrzowskim wykonaniu.
Chcemy stworzyć bogatą i atrakcyjną ofertę dla mieszkańców, przyczyniając się do rozwoju edukacji kulturalnej, ożywić kulturalnie - interesujące, oraz zabytkowe budowle i obiekty sakralne, przyczynić się do poprawy ich estetyki i wspierać ich modernizację. Zadbać o wyposażenie i instrumenty. Tymi działaniami stworzymy warunki do występów światowej sławy solistom i zespołom.
W czasie tegorocznego festiwalu promujemy rozpoczętą modernizację i rozbudowę organów w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich. Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu w szybkim czasie powstanie koncertowy instrument o unikalnej konstrukcji, który znakomicie będzie służył celom liturgicznym, oraz umożliwi organizację koncertów z udziałem najwybitniejszych organistów.
Serdecznie Państwa proszę wsparcie idei festiwalu, oraz do przyłączenia się do naszych działań zarówno w charakterze współorganizatorów, sponsorów jak i wiernych słuchaczy.
Wyrażam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, okolice miejsca urodzenia jednego z najwybitniejszych kompozytorów staną się wkrótce znanym w Polsce zagłębiem artystycznym i miejscem letnich światowych spotkań muzycznych.

Z Poważaniem

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Mariusz Dżyga

patronaty medialne