XV FESTIWAL MUZYCZNY W KRAINIE CHOPINA

XV letnia edycja: 21 czerwca - 6 października 2019

KRAINA CHOPINA

Po koncercie urodzinowym, który odbył się 22 lutego 2010 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak, oraz osiemnastu wójtów i burmistrzów na pamiątkę obchodów 200. urodzin naszego Wielkiego Rodaka w sposób uroczysty podpisali „Deklarację o Krainie Chopina”.

A oto treść dokumentu:

"DEKLARACJA O KRAINIE CHOPINA"

My niżej podpisani na pamiątkę obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina dnia 22 lutego Roku Pańskiego 2010 postanawiamy tej części Mazowsza w której przyszedł na świat nasz Wielki Rodak nadać nazwę: „Kraina Chopina”.
Dołożymy wszelkich starań, by „Kraina Chopina” stała się ważnym miejscem spotkań artystycznych i rozpoznawalną wizytówką naszego kraju w świecie.


 • Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Tadeusz Koryś Starosta Sochaczewski
 • Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni
 • Jerzy Misiak Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Czesław Chodakowski Wójt Gminy Nowa Sucha
 • Andrzej Cieślak Wójt Gminy Leszno
 • Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew
 • Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów
 • Grzegorz Krowiak Wójt Gminy Rybno
 • Roman Kujawa Wójt Gminy Iłów
 • Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin
 • Józef Mosakowski Wójt Gminy Leoncin
 • Marek Olechowski Wójt Gminy Teresin
 • Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew
 • Wiesław Pszczółkowski Burmistrz Łomianek
 • Zenon Reszka Burmistrz Miasta i Gminy Błonie
 • Kazimierz Stachurski Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 • Joanna Szymańska Wójt Gminy Młodzieszyn
 • Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice
 • Tomasz Tymoftyjewicz Wójt Gminy Kampinos
 • Gabriel Wieczorek Wójt Gminy Sanniki

AKT URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA

W kościele w Brochowie w obecności ojca i świadków miejscowy proboszcz wpisał do księgi metrykalnej, akt następującej treści:
"Roku 1810 dnia 23 miesiąca kwietnia o godzinie trzeciej po południu przed nami proboszczem brochowskim, sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w departamencie warszawskim, stawili się Mikołaj Chopyn, ojciec lat mający 40, w wsi Żelazowa Wola zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu 22 miesiąca lutego o godzinie szóstej wieczorem roku bieżącego, oświadczając, że jest spłodzone z niego i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat 28, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu dwa imiona Fryderyk Franciszek. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia w przytomności Józefa Wyrzykowskiego, ekonoma, liczącego lat 38, tudzież Fryderyka Geszta, który rok, 40 skończył, obydwóch w wsi Żelazowej Woli zamieszkałych, ojciec i obydwa świadkowie po przeczytaniu niniejszego aktu urodzenia stawającym, wyznali, iż pisać umieją. My akt niniejszy podpisaliśmy, Ksiądz Jan Duchnowski, proboszcz brochowski, sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego, Mikołaj Chopin, ojciec".
Po spisaniu owego aktu, małego Chopina ochrzcił w zakrystii ksiądz Józef Morawski, wikary parafii brochowskiej, który następnie wypisał metrykę chrztu po łacinie. Oto jej przekład na język polski:
"Nr 2.23.IV /1810/. Ja, jak wyżej, spełniłem obrzędy nad niemowlęciem ochrzczonym z wody, dwojga imion Fryderykiem Franciszkiem, urodzonym dnia 22 lutego z Wielmożnych Mikołaja Choppen Francuza i Justyny Krzyżanowskiej, ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni - Wielmożny Franciszek Grembecki ze wsi Ciepliny z Wielmożną panną Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli".

patronaty medialne